Governance van adaptatie

Aanpassing aan klimaatverandering is niet alleen een zaak van slimme (technologische) oplossingen, maar ook van governance. De governance van adaptatie biedt bijzondere uitdagingen, zoals de lange tijdhorizon, de onzekerheden, de risico’s van oplossingen en de onvermijdelijke controverses. Governance van adaptatie moet transparant en eerlijk zijn, effectief en veerkrachtig.

153518102.png

Het thema Governance analyseerde, ontwikkelde en testte governance arrangementen binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (2007 - 2014). Deze governance arrangementen helpen bij het ontwikkelen van adaptatiemaatregelen.

Risicoperceptie en communicatie

Bij het klimaatbestendig maken van woon- en werklocaties zullen overheden meer gaan communiceren over de risico’s van wateroverlast en overstromingen in buitendijks en binnendijks gebied. Om die communicatie in goede banen te leiden, willen overheden weten waar ze op moeten letten als ze met burgers over deze onderwerpen gaan communiceren.

global-warming-iv-1163417-m.jpg

> Lees meer

Collaborative Action Research

Binnen de projecten van Kennis voor Klimaat werd intensief samengewerkt met de hotspots en Deltadeelprogramma’s. Hun vragen stondencentraal in het onderzoek. Door intensief samen te werken met beleidsmakers werden inzichten en concepten op hun effectiviteit getest. Dit heet Collaborative Action Research. 

> Lees meer

Valorisatie voor duurzame deltasteden

Valorisatie van klimaatkennis is belangrijk. Via de stappen bewustwording, experiment en inpassing kan de kennis over klimaatverandering en adaptatie uiteindelijk leiden tot een klimaatbestendige stad.

deltastad.jpg

> Lees meer

Kennis voor Klimaat TV: Klimaatadaptatie als verbindende factor

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium Governance of Adaptation werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen om Nederland klimaatbestendig te maken.
> meer informatie