Een klimaatadaptief Nederland: Sneller, makkelijker, goedkoper (PBL06).

Het is een feit dat het klimaat verandert; we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Vanuit alle hoeken wordt er gesnakt naar actie. Dit is daarom een luidkeelse oproep aan alle stakeholders om daad bij het woord te voegen!

Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakeholders hun innovatiecapaciteit kunnen vergroten om makkelijker, goedkoper en sneller een klimaatadaptief Nederland te realiseren. Het Actieplan biedt hierbij een houvast en handvatten om de eerste stappen te zetten.

De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek naar innovatie in klimaatadaptatie vormen samen een van de bouwstenen van de Nationale Adaptatiestrategie 2016 (NAS 2016). Aan de basis van dit onderzoek liggen drie vragen:

    1. Hoe ziet het innovatielandschap eruit?
    2. Welke uitdagingen liggen er?
    3. Wat zijn de actiepunten per domein?

De bevindingen en uitkomsten op de vragen van het onderzoek komen in dit rapport bij elkaar in de volgende elementen: het innovatielandschap van 121 bestaande innovaties rondom klimaatadaptatie, de vertaling van pijnpunten en kansen naar uitdagingen en het omzetten van deze uitdagingen naar acties voor het Actieplan per domein per stakeholder.