Hotspot Droge rurale gebieden
 

Wateroverlast en verdroging zijn belangrijke problemen voor landbouw en natuur. Dit stelt het waterbeheer voor nieuwe uitdagingen, zeker gezien de zwaardere eisen die tevens aan de waterkwaliteit worden gesteld (Kaderrichtlijn Water). De huidige vorm van intensief landbouwkundig ruimtegebruik is niet klimaatbestendig en interfereert met de verzwaarde waterkwaliteitseisen. Dit gaat gepaard met toenemende risico's voor ziekten en plagen (zoals blauwtong). Lees verder


Projecten
Bekijk het overzicht met alle publicaties binnen deze hotspot.

Lees meer over HSDR01    

HSDR01: Klimaatadaptatie droge rurale zandgronden - Gelderland
Het doel van dit project was een beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de droge zandgronden van de provincie Gelderland en om de gevolgen van klimaatverandering in gebieds ontwikkelingsprocessen in te bouwen in de gebieden 'Baakse Beek' en 'Blauwe Bron'. In workshops werd kennis over effecten van klimaatverandering en adaptatiemogelijkheden gedeeld... lees meer

Lees meer over HSDR02

HSDR02: Multifunctioneel landgebruik
Het Brabantse landelijke gebied is – ondanks haar rurale karakter – een dichtbevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Adaptatiemaatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim leggen op de reeds schaarse ruimte. Eén van de oplossingen voor dit dilemma kan multifunctioneel... lees meer

HSDR3.5: De implementatie van adaptatie
Binnen dit project zijn samen met partijen uit de beleidspraktijk handvaten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatiestrategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij kan spelen. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die het keuzeproces ondersteunt richting implementatie van adaptatiestrategieën of maatregelen... lees meer

HSDR3.8: Bouwstenen voor duurzame klimaatadaptatie in hoog Nederland
Binnen de Hotspot Droge Rurale gebieden van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de hoge zandgronden in beeld gebracht, én de mogelijkheden om daarop in te spelen. Door te zoeken naar slimme meekoppelkansen hoeft klimaatadaptatie niet duur te zijn...lees meer

Aanpalend project

 

Midterm Assessment 2012 (webpagina)
Frank van Lamoen (2012). Hotspot Dry Rural Areas, Midterm Assessment 2012, KfC report number 71/2012
     

Voorbereiding thema
In de voorbereiding van het thema zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. De eindrapporten zijn hieronder beschikbaar:

   VBR07
VBR10
VBR12
  VBR12
VBR13