Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden

Nederland kent een groot aantal ondiepe watersystemen, zoals meertjes en plassen, maar ook talrijke sloten en kanalen, kenmerkend voor veenweidegebieden (bekijk de kaart). Zij vormen een karakteristiek milieutype van de laaggelegen delta die Nederland is. Tot deze blauwe-groene gordel behoren de Friese meren, de plassen van Noord-West Overijssel (Beulaker en Belter Wijde, Weerribben), de Randmeren, de Loosdrechtse plassen, de Reeuwijkse en Kager plassen en de Braasemermeer. De veenweiden vormen daarbij nationaal en internationaal zeer gewaardeerde gebieden vanwege de bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Lees verder

 

Projecten en Publicaties
Bekijk het overzicht met alle publicaties binnen deze hotspot.
 

Lees meer over HSOV1a   HSOV1a: Klimaateffecten op decompositie en bodemdaling in veenweiden
HSOV1a kwantificeert gevolgen van klimaatverandering op snelheden van decompositie en mineralisatie (met resulterende bodemdaling en nutrificering) in gedraineerde veenweidegebieden met de functie landbouw. Data wordt geanalyseerd in modellen om bodemdaling, uit-spoeling van nutriënten en waterkwaliteit te berekenen. Lees meer
Lees meer over HSOV1b    HSOV1b: Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar?
Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de achtergrond en schaal van al zichtbare en verwachte impact van klimaatverandering op waterkwaliteit en aquatische ecologie. Dit wordt achterhaald door  statistische analyse van grote NLDse datasets. Verder worden maatregelen die waterkwaliteit verbeteren aangestipt.
Lees meer over HSOV1c HSOV1c: Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren
Dit project test tijdens workshops de effectiviteit van interactieve ruimtelijke beslissingshulpmiddelen voor het genereren en evalueren van aanpassingsstrategieën voor het Hotspotgebied. Technieken worden geïntegreerd in een ruimtelijk kader, geïmplementeerd met hardware geschikt voor interactief gebruik in workshops. Lees meer
Handboek voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën voor de Veenweidegebieden HSOV3.1: Handboek voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën voor de Veenweidegebieden
Het project is gericht op het omkaderen, opstellen en schrijven van een digitale handboek, waarin de huidige stand van zaken zal staan van 'opties voor regionale adaptatiestrategieën voor klimaatverandering voor Veenweidegebieden in Nederland'. In het handboek worden knelpunten, adaptatie maatregelen... Lees meer
HSOV3.2: Regionale adaptatiestrategieën voor de Friese veenweidegebieden
Dit project heeft als doel het ontwerpen van regionale adaptatiestrategieën voor klimaatveranderingen in de veenweidegebieden van Friesland, in overeenstemming met de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan voor de lange termijn voor de Provincie en het Waterschap.... Lees meer

Aanpalende projecten

  • PEATBOG (European Research Association BiodivERsA programme)
  • REFRESH (EU FP7)

  

Midterm Assessment 2012 (webpagina)
Jos T.A. Verhoeven (Utrecht University) (2012). Hotspot Shallow waters and peat meadow areas, Midterm Assessment 2012, KfC report number 70/2012.