Hotspot Schiphol Mainport


Schiphol Mainport (bekijk ook de locatie) is zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. De luchthaven is waterstaatkundig bezien gesitueerd in één van de meest complexe en kwetsbare verstedelijkte regio’s ter wereld. Het leidt geen twijfel dat de voortgaande bodemdaling, gepaard met verhevigde neerslag- en droogteperiodes en met versnelde stijging van de zeespiegel, zal dwingen tot structurele aanpassingen in inrichting en gebruik van de ruimte in de hele regio van Schiphol. Lees verder.
 

Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie voor Hotspot Mainport Schiphol 2014
Onderzoek uitgevoerd door Gerrit Baarse (Baarse Beleidsondersteuning en Consult BB & C), in opdracht van Kennis voor Klimaat. 

 

 


Projecten en Publicaties
Bekijk het overzicht met alle publicaties binnen deze hotspot.

    

Lees meer over HSMS01   

HSMS01: Windvisions – het monitoren van wind en zicht op Mainport Schiphol
De activiteiten op Mainport Schiphol zijn erg gevoelig voor het lokale windveld en zicht. Door klimaatverandering zal deze gevoeligheid voor het lokale weer waarschijnlijk toenemen, omdat extreme weersgebeurtenissen naar verwachting frequenter en met een verhoogde intensiteit zullen optreden. Extreem weer... lees meer

Lees meer over HSMS02

HSMS02: Klimatologie en klimaatscenario's Mainport Schiphol
Meteorologische omstandigheden hebben een grote invloed op de luchtvaart. De luchthavenautoriteiten, luchtverkeersleiding en luchtvaartmaatschappijen op Schiphol hebben klimaatgegevens nodig voor de toekomstige operationele, infrastructurele en ruimtelijke planning om een duurzame opzet van... lees meer

Lees meer over HSMS03

HSMS03: De impact van klimaatverandering op kritieke weersomstandigheden op luchthaven Schiphol (Impact)
Om veiligheid en efficiency in de luchtvaart te garanderen, is betrouwbare weersinformatie op lokale schaal noodzakelijk. Als gevolg van de veranderingen in ons klimaat worden ook wijzigingen verwacht in de variabiliteit van het weer op de luchthaven en in de frequentie en intensiteit waarmee extreem weer... lees meer

Lees meer over HSRS01

HSRS01: Klimaatscan Schiphol regio
De Schipholregio is een belangrijke economische motor met een hoge dynamiek. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van Schiphol, maar ook vanwege een aantal omvangrijke projecten die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad. Dit rapport geeft op basis van een zeer globale quick-scan op basis van beschikbare kaartlagen uit de klimaateffectatlas... lees meer

HSMS3.1: RAS Visie Mainport Schiphol
De invloed van de actuele en lokale weersomstandigheden is van doorslaggevend belang op het functioneren van Luchthaven Schiphol. Het rapport ‘Hotspot Mainport Schiphol - Visieontwikkeling Regionale Adaptatiestrategie’ geeft een eerste aanzet voor een klimaatadaptatiestrategie. Dit rapport is gemaakt op basis van onderzoek naar effecten van klimaatverandering.. lees meer

 

Midterm Assessment 2012 (webpagina)
Midterm Review Report: Sonja Döpp (Knowledge for Climate) (ed), Peter van den Brink (Amsterdam Airport Schiphol) (2012). Hotspot Mainport Schiphol, Midterm Assessment 2012, KfC report number 65/2012.