ORAS Mainport Schiphol

RAS Visie Mainport Schiphol (HSMS3.1)

De invloed van de actuele en lokale weersomstandigheden is van doorslaggevend belang op het functioneren van Luchthaven Schiphol. Het rapport 'Hotspot Mainport Schiphol - Visieontwikkeling Regionale Adaptatiestrategie' geeft een eerste aanzet voor een klimaatadaptatiestrategie. Dit rapport (Gerrit Baarse, 2014) is gemaakt op basis van onderzoek naar effecten van klimaatverandering die van invloed zijn op het functioneren van Mainport Schiphol. Met name is gekeken naar de vertragingen van start- en landingsoperaties, vertragingen van grondafhandeling en de schade aan, en kosten van, infrastructuur en bedrijfsmiddelen. Ook is gekeken naar het afwateringssysteem, waterbuffers en de waterveiligheid.

Op Schiphol wordt in de huidige situatie een continue inspanning gepleegd om de invloed van weersomstandigheden te beheersen en de negatieve gevolgen te beperken. De ontwikkeling van een adaptatiestrategie vormt hiervan een logische voortzetting. Praktisch gezien dient dit rapport als aanvulling op, en aanscherping van, een proces van 'adaptief management'.

>> download rapport en onderdelen

    • Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie, Hotspot Mainport Schiphol, KvK rapport nummer 135/2014, ISBN 978-94-92100-04-7.
    • Hoofdrapport, Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie (zonder de bijlagen), Hotspot Mainport Schiphol, KvK rapport nummer 135/2014, ISBN 978-94-92100-04-7
    • Bijlagen, Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie, Hotspot Mainport Schiphol, KvK rapport nummer 135/2014, ISBN 978-94-92100-04-7.
    • Management samenvatting, Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie, Hotspot Mainport Schiphol, KvK rapport nummer 135/2014, ISBN 978-94-92100-04-7.
    • Future perspectives for a Regional Adaptation Strategy for Hotspot Mainport Schiphol. Executive Summary, KvK rapport nummer 135/2014, ISBN 978-94-92100-04-7.