Infrastructuur en netwerken

Infrastructuur vormt de ruggegraat van onze samenleving. Klimaatverandering beinvloedt de infrastructuur: door hevige sneeuwval raken wegen verstopt en rijden de treinen niet meer. Droogte kan de drinkwatervoorziening in gevaar brengen en onweer kan stroomuitval veroorzaken. Het ‘worst case scenario’ is totale uitval waarbij het ene na het andere systeem uitvalt met een domino-effect: elektra, internet, wegen, spoor en de watervoorziening. Omdat deze systemen zo essentieel zijn voor het functioneren van onze samenleving is het belangrijk dat we op tijd rekening houden met de effecten van klimaatverandering.

infra.png

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat onderzocht binnen het consortium Infrastructure Networks Climate Adaptation and Hotspots (INCAH) de effecten van klimaatverandering op de Nederlandse transport-, energie- en drinkwaterinfrastructuren. Tegelijkertijd zocht het consortium naar oplossingen en ontwikkelt een strategie voor het aanpassen van de structuren aan klimaatverandering.

Klimaatbestendig Schiphol

vliegtuig.png

Meteorologische omstandigheden hebben een grote invloed op de luchtvaart. De luchthavenautoriteiten, luchtverkeersleiding en luchtvaartmaatschappijen op Schiphol hebben klimaatgegevens nodig voor de toekomstige operationele, infrastructurele en ruimtelijke planning om een duurzame opzet van de organisatie en infrastructuur van de luchthaven mogelijk te kunnen maken. Dit project heeft informatie op maat geleverd over het huidige lokale klimaat op Schiphol en de waargenomen veranderingen gedurende de laatste decennia.

> Lees meer

Hitte vergt extra investering elektriciteitsnetwerk

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is behoorlijk robuust. Een simulatiemodel laat zien welke investeringen nodig zijn om de stroomvoorziening ook in de toekomst op peil te houden. Daarbij zijn extra investeringen nodig om ook op hitte te zijn voorbereid.

> Lees meer

Klimaat en de Rotterdamse binnenvaart

infrastructuur.jpg

Kosten en betrouwbaarheid bepalen in grote mate de concurrentiepositie van de binnenvaartsector. Toekomstige financiële consequenties en de betrouwbaarheid van de binnenvaartsector die als gevolg van klimaatverandering onder druk kan komen te staan, kunnen leiden tot verlies van vracht richting andere modaliteiten en dus tot veranderingen in het aandeel van de modal split. Een verhoging van de kosten en een minder betrouwbare binnenvaartsector heeft ook negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van de met de grote rivieren verbonden zeehavens, die voor goederenoverslag voor een groot deel afhankelijk zijn van de binnenvaart.

> Lees meer

Kennis voor Klimaat TV: Superstorm

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium Infrastructure Networks Climate Adaptation and Hotspots (INCAH) werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen om de Nederlandse infrastructuur klimaatbestendig te maken.
> meer informatie

ORAS Mainport Schiphol

De invloed van de actuele en lokale weersomstandigheden is van doorslaggevend belang op het functioneren van Luchthaven Schiphol. Het rapport 'Hotspot Mainport Schiphol - Visieontwikkeling Regionale Adaptatiestrategie' geeft een eerste aanzet voor een klimaatadaptatiestrategie. Lees verder.