Klimaatbestendig Schiphol (HSMS02)

Meteorologische omstandigheden hebben een grote invloed op de luchtvaart. De luchthavenautoriteiten, luchtverkeersleiding en luchtvaartmaatschappijen op Schiphol hebben klimaatgegevens nodig voor de toekomstige operationele, infrastructurele en ruimtelijke planning om een duurzame opzet van de organisatie en infrastructuur van de luchthaven mogelijk te kunnen maken. Dit project heeft informatie op maat geleverd over het huidige lokale klimaat op Schiphol en de waargenomen veranderingen gedurende de laatste decennia. 

Waarnemingen van meteorologische omstandigheden op Schiphol en andere locaties (luchthavens) in Nederland zijn onderzocht. Het onderzoek omvat onder andere het kwantificeren van waargenomen veranderingen, variabiliteit tussen verschillende jaren en lokale variabiliteit op de luchthaven. In een tweede fase zijn klimaatmodellen gebruikt voor het inschatten van toekomstige klimatologische veranderingen die belangrijk zijn voor de activiteiten op Schiphol. Veranderingen in windsnelheid en windrichting of veranderingen in slechtzichtsituaties hebben bijvoorbeeld een grote invloed op de luchthavencapaciteit. Deze factoren bepalen in welke mate de start- en landingsbanen gebruikt kunnen worden.

De gekwantificeerde invloeden van klimaatverandering op luchthavenactiviteiten kunnen de operationele langetermijnplanning van Schiphol Airport en de Luchtverkeersleiding Nederland ondersteunen. Veranderingen in circulatie vereisen mogelijk ook enige specifieke ruimtelijke planning (ontwerp van start- en landingsbanen).

Opleveringen en resultaten

Klimaatbestendig Schiphol, Syntheserapport HSMS02
In dit syntheserapport worden opzet, verloop, resultaten en conclusies van het project gepresenteerd en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Naar aanleiding van vragen van de stakeholder is onderzoek
uitgevoerd waarover gedetailleerd gerapporteerd is in een zestal deelrapporten.
Climatology and Climate Scenario's Schiphol
Deze KNMI webpagina biedt een overzicht met projectresultaten, documentatie en gerelateerd onderzoek met data.
 
 

Deelrapporten 1 en 2 van Upper Air Climatology of Amsterdam FIR, using ERA-Interim 1989-20
Wolters, D. en Groen, G. (2011). Upper Air Climatology of Amsterdam FIR, using ERA-Interim 1989-2008. 

Upper Air Climatology of Amsterdam
Het rapport Wind chill equivalent temperature (WCET) Climatology and scenarios for Schiphol Airport
Groen, G. (2009). Wind chill equivalent temperature (WCET) Climatology and scenarios for Schiphol Airport.
Wind chill equivalent temperature (WCET) Climatology and scenarios for Schiphol Airport
Het rapport Climatology of temperatures below -70C near tropopause on Atlantic-tracks
Wolters, D., Hemink, J. and Groen, G. (2011). Climatology of temperatures below -70C near tropopause on Atlantic-tracks.
Climatology of temperatures below -70C near tropopause on Atlantic-tracks
Het rapport Temperature- and cloud-distribution during daytime for aircraft cooling capacity at Schiphol, climatology 1990-2009
Wolters, D. (2010). Temperature- and cloud-distribution during daytime for aircraft cooling capacity at Schiphol, climatology 1990-2009.
Temperature- and cloud-distribution during daytime for aircraft cooling capacity at Schiphol, climatology 1990-2009

publicaties | factsheet eindrapport