De impact van klimaatverandering op kritieke weersomstandigheden op luchthaven Schiphol (HSMS03)

Om veiligheid en efficiency in de luchtvaart te garanderen, is betrouwbare weersinformatie op lokale schaal noodzakelijk. Als gevolg van de veranderingen in ons klimaat worden ook wijzigingen verwacht in de variabiliteit van het weer op de luchthaven en in de frequentie en intensiteit waarmee extreem weer optreedt. Exacte berekeningen daarvan zijn echter niet beschikbaar. Het doel van dit project was het kwantificeren en het beter begrijpen van de invloed die klimaatveranderingen hebben op de weersomstandigheden op de luchthaven. De verworven kennis wordt ingezet om de kwaliteit van de weersverwachtingen te verbeteren.

De huidige klimaatmodellen laten zien dat extreme weersinvloeden, zoals zomerse regenbuien en periodes van hitte en droogte, intenser worden. De klimaatmodellen geven geen ruimtelijke differentiatie voor klimaatveranderingen binnen Nederland. Veranderingen in weersextremen in een toekomstig klimaat, zoals de klimaatmodellen dat laten zien, zijn uiterst onzeker. Bovengenoemde tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de grove resolutie van het model, een gebrekkige fysische beschrijving van de interactie tussen land en atmosfeer in het model en de beperkte voorspelbaarheid van lokale (extreme) weerfenomenen.

Binnen dit project is gebruik gemaakt van het nieuw ontwikkelde hoge-resolutiemodel (1-2 km) voor weersanalyse en -verwachting genaamd Harmonie. Met dit model kunnen onderzoekers bepalen wat de effecten zijn van klimaatverandering op de weerparameters, op de schaal die voor de Schipholoperatie relevant is. Via geselecteerde case studies is aangetoond dat het model Harmonie in staat is lokale weersverwachtingen te geven voor de dagelijkse operatie, zoals de aanwezigheid van mist in relatie tot het landgebruik, zware regenval en lokale wind bij zware buien en de vorming van laaghangende bewolking. De prestaties van het model werden beoordeeld door modeluitkomsten te vergelijken met lokale waarnemingen op de luchthaven. 

 
Opleveringen en resultaten

De impact van klimaatverandering op kritieke weersomstandigheden op luchthaven Schiphol (eindrapport)
De operatie op de luchthaven Schiphol is zeer gevoelig voor kritieke weersomstandigheden zoals mist en laaghangende bewolking, intensieve neerslag, hevige wind en zwaar onweer. Veiligheid en efficiency in de luchtvaart vereist betrouwbare weersinformatie op lokale schaal.

webhagel.jpg
Website KNMI
Deze KNMI webpagina biedt een overzicht met projectresultaten, documentatie en activiteiten.
 
 

publicaties | factsheet