Hitte vergt extra investering elektriciteitsnetwerk

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is behoorlijk robuust. Een simulatiemodel laat zien welke investeringen nodig zijn om de stroomvoorziening ook in de toekomst op peil te houden. Daarbij zijn extra investeringen nodig om ook op hitte te zijn voorbereid.

Als een helikopter in een hoogspanningsmast vliegt, weten we hoe we de gevolgen zo klein mogelijk kunnen houden. Maar wat zijn de effecten als de helft van Nederland besluit een airco aan te zetten tijdens een hittegolf? En is er genoeg energie tijdens een hete zomerdag als door windstilte de windmolens geen elektriciteit opwekken? Waar en hoe is aanpassing van het elektriciteitsnetwerk nodig om Nederland ook bij een veranderend klimaat van stroom te blijven voorzien?

Het antwoord ligt in een simulatiemodel dat promovendus Andrew Bollinger van de TU Delft ontwikkelde. Het model laat zien waar de kwetsbaarheden in het netwerk zitten en wat er gebeurt als de omstandigheden veranderen. Bollinger: “We kunnen laten zien op welke manier het netwerk zich zou kunnen ontwikkelen zodat het tegen een stootje van het klimaat kan.” De onzekerheden rond klimaatverandering worden meegenomen door steeds nieuwe uitgangspunten en variabelen in het model te stoppen. Gerard Dijkema, universitair hoofddocent energie en industrie aan de TU Delft: “We laten de simulatie telkens opnieuw lopen, zodat we een beeld krijgen van hoe bepaalde effecten zoals hitte of wateroverlast in het hele elektriciteitsnet door kunnen werken. Dat levert patronen op, waarmee we kunnen adviseren over wat er waarschijnlijk zal gebeuren.” Netbeheerders kunnen die kennis bij beslissingen over investeringenin het net gebruiken.

Een eyeopener voor Bollinger is het grote effect van hitte op het hele elektriciteitsnet: “Hitte is een fenomeen dat niet genegeerd mag worden. Het heeft op allerlei manieren effect, van vermindering van de productiecapaciteit tot een toename in de vraag bij de eindgebruiker.” Het net is redelijk voorbereid op overstromingen, omdat delen kunnen worden uitgeschakeld als een gebied dreigt te overstromen. Hitte vergt extra investeringen om extremen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Artikel verschenen in een special issue van Change Magazine, Oktober 2014