Instrumenten voor klimaatbeleid

Klimaatverandering stelt beleidsmakers voor een interessante uitdaging: het klimaat verandert, maar de precieze omvang en timing is nog onbekend. Over gevolgen van klimaatverandering voor bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, waterveiligheid en gezondheid is al veel bekend, maar ook nog veel onzeker. Wat is een goede adaptatiestrategie en hoe kunnen we die ontwerpen? Welke instrumenten kunnen we gebruiken?

Tafel.png

Binnen het thema Beleidsondersteunende instrumenten van Kennis voor Klimaat (2007 - 2014)  zijn instrumenten ontwikkeld om gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen, adaptatiestrategieën te ontwikkelen en te evalueren en tools om adaptatie-opties te optimaliseren en de best mogelijke oplossing te kiezen.

3Di Watermanagement

Het onderzoeksprogramma 3Di Waterbeheer richt zich op supersnelle en nauwkeurige waterberekeningen en een realistische visualisatie van de rekenresultaten in 3D stereo. 

 

Inundatie-Wieringermeer.jpg

Het nieuwe instrumentarium voor het waterbeheer moet breed kunnen worden ingezet of het nu gaat om operationeel beheer, ondersteuning bij calamiteiten, watersysteemanalyses, of de inpassing van water in ruimtelijke plannen.

3Di richt zich nadrukkelijk ook op niet-technici die het instrumentarium moeten kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op ontwerpers die binnen de ruimtelijke planvorming maatregelen willen toetsten op effectiviteit

Meer lezen op de website www.3di.nu

Klimaat Adaptatie Services

Klimaat Adaptatie Services (KAS) biedt diverse producten en diensten die helpen anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Klimaat Adaptatie Services helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het:

  •  Krijgen van inzichten in (lokale) klimaateffecten
  •  Formuleren van maatregelen die helpen bij het klimaatbestendig maken van een gebied
  • Evalueren van de effectiviteit van maatregelen

klimaateffectatlas.pngRuimtescanner.pngKlimaatatelier.png

Meer informatie op de website klimaatadaptatieservices.nl

KAS is gevraagd door Kennis voor Klimaat en het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (Deltaprogramma) om het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie te ontwikkelen. Op deze website zijn instrumenten en voorbeelden te vinden om de voorbereiding van adaptatiestrategieën en maatregelen te vergemakkelijken.

 

.

Kennis voor Klimaat TV: Klimaatadaptatie als verbindende factor

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium Decision Support Tools werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen instrumenten te ontwikkelen die beleidsmakers kunnen gebruiken om Nederland klimaatbestendig te maken.
> meer informatie