Klimaat in ruimtelijke keuzes (HSHL01A)

De gevolgen van klimaatverandering op het waterbeheer worden onvoldoende meegenomen in de locatiekeuze voor nieuwe functies en de herinrichting van bestaande locaties. Een goede afweging is economisch en sociaal-maatschappelijk van groot belang om de toekomstige kosten van het waterbeheer binnen de perken te houden.

Het doel van het project was het ontwikkelen van een dialoogondersteunend afwegingskader (DAK) en deze toe te passen om de lange termijn effecten van klimaatverandering op waterbeheer in een vroegtijdig stadium en op een inzichtelijke wijze mee te wegen in het proces van ruimtelijke planvorming. Het ging hierbij zowel om de locatiekeuze van ruimtelijke ontwikkelingen als de inrichting van eenmaal gekozen woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en glastuinbouwlocaties.

De methodiek is primair ontwikkeld en toegepast voor de hotspot Haaglanden, maar is in beginsel overdraagbaar voor toepassing in andere regio’s en uitbreidbaar met andere klimaateffecten naast waterbeheer (bijvoorbeeld hitterobuustheid).

Oplevering en resultaten

Klimaatverandering stelt beleidsmakers en planontwikkelaars voor een duivels dilemma: hoe pas je je gebied aan aan een onzekere toekomst? Daarnaast zijn bij langetermijn plannen altijd veel mensen betrokken – met minstens zoveel meningen. Binnen Kennis voor Klimaat ontwikkelden onderzoekers, overheden en praktijkpartijen samen het DAK: Dialoogondersteunend Afwegingskader.

Met DAK kunnen bovendien de langetermijneffecten van klimaatverandering op waterbeheer snel en helder meegewogen worden in het proces van ruimtelijke planvorming.
Lees meer >>>

DAK web.jpg

publicaties | factsheet | eindrapport