3Di Toepassingsmogelijkheden in waterbeheer voor eindgebruikers (HSHL3.3)

Het onderzoeks- en innovatietraject 3Di Waterbeheer heeft er naar gestreefd om overstromings- en wateroverlastberekeningen veel sneller en veel gedetailleerder uit te kunnen voeren en de resultaten in aansprekende (3D) beelden te kunnen visualiseren voor burgers, bestuurders, ruimtelijke ordenaars en calamiteitenbeheerders. De basis hiervoor is de subgrid techniek met het quadtree rekenrooster.

Het doel van dit Kennis voor Klimaat project was het ontwikkelen van interfaces en add-ons bij de rekenkern, om de gebruiksmogelijkheden sterk uit te breiden.

3Di is geschikt voor het stedelijk en landelijk gebied. Door de ontwikkelde add-ons kan nu de volledige hydrologische cyclus op hoog detail gemodelleerd worden: neerslag, oppervlakkige afstroming, uitwisseling met grondwater en grondwaterstroming. Ook kunnen watergangen 1D gemodelleerd worden en er wordt een nieuw rioleringsmodel ontwikkeld.

Binnen dit project zijn vier interfaces ontwikkeld:

    1. een interactieve web-interface
    2. een touch table voor interactief rekenen met stakeholders
    3. een 3D visualisatie voor aansprekende beelden van overstromingen en wateroverlast
    4. een Flood Early Warning System (FEWS) koppeling

Twee casestudies zijn uitgevoerd om het gebruik van het 3Di-instrumentarium te testen. Het instrumentarium wordt zowel bij specialisten als niet-specialisten goed ontvangen. Daarbij zien potentiële eindgebruikers veel praktische toepassingsmogelijkheden.
   

publicaties | eindrapport | 3Di website