Onderzoeksthema Beleidsondersteunende instrumenten

Het modernste instrumentarium dat je kunt bedenken

Welke klimaatadaptatiemaatregel is de beste? Dankzij geavanceerde instrumenten en methodes kunnen beleidsmedewerkers deze vraag beantwoorden. Zelfs onzekerheid kan worden berekend.

Het consortium Beleidsondersteunende instrumenten (Decision Support Tools) brengt gevolgen van klimaatverandering overzichtelijk in beeld. De instrumenten en methodes die de onderzoekers hebben verbeterd en ontwikkeld, zijn bedoeld voor alle mensen die betrokken zijn bij het nemen van beslissingen over klimaatadaptatie. “We voorzien ze van het modernste instrumentarium dat je kunt bedenken”, zegt consortiumleider Ekko van Ierland. Nederland zet daarmee internationaal de toon; voor een aantal ontwikkelde instrumenten is serieuze belangstelling vanuit het buitenland.

Dichtbij de praktijk
Modellen, methodes en instrumenten zijn vaak nogal abstract en moeilijk te begrijpen voor niet-wetenschappers. Het consortium is erin geslaagd om klimaatverandering concreet te maken. Het overstromingsmodel 3Di, waarbij water virtueel door de straten van een stad spoelt, is daarvan een mooi voorbeeld, zegt Van Ierland. “Dit model is uniek in de wereld. Het rekent zo snel dat je zelfs tijdens een over stroming nieuwe gegevens kunt invoeren.” De techniek van 3Di is in de toekomst ook te gebruiken voor andere rampen dan overstromingen, voorspelt Van Ierland, “bijvoorbeeld bij bosbranden.” Ook instrumenten als de Klimaateffectatlas en de touch table, door het consortium getest en verbeterd, brengen de gevolgen van klimaatverandering prachtig in beeld. “Soms tot op de hectare nauwkeurig”, zegt Van Ierland. “Deze instrumenten zijn heel nuttig voor gemeenten en waterschappen die willen weten of ze in een bepaald gebied goed zijn voorbereid op klimaatverandering.”

Lees verder in het maatschappelijke boek deel 8 - Beleidsondersteunende instrumenten Instrumenten voor klimaat­beleid (pdf)