Social media van Kennis voor Klimaat

 

Binnen Kennis voor Klimaat werkten onderzoekers samen met eindgebruikers om resultaten zo snel en zo goed mogelijk toepasbaar te maken. Kennis voor Klimaat vond het belangrijk dat resultaten breed gecommuniceerd werden om zoveel mogelijk beleidsmakers, professionals, ondernemers, bestuurders en docenten te bereiken die werken op het gebied van klimaatverandering. Social media speelt daarbij een belangrijke rol. Onder de noemer ClimateNL waren we actief op diverse platforms. Een aantal kanalen is nog online bereikbaar.