Nieuwsarchief

Promotie Tessa Eikelboom: Besluitvorming klimaatverandering en duurzaamheid verbeterd
Tessa Eikelboom verbeterde in haar promotieonderzoek de toepassingsmogelijkheden van interactieve beleidsinstrumenten om zo het ruimtelijke planningsproces inzichtelijker en daardoor effectiever te maken. Dit helpt bij besluitvorming waarbij klimaatverandering en duurzaamheid in het spel zijn, waardoor schaalinteracties – regionaal versus mondiaal – en onzekerheden over de mate van verandering onder andere worden meegewogen. Besluitvormers kunnen met deze beleidsinstrumenten aanpassing op de te verwachten effecten van klimaatverandering inbouwen. Deze adaptatie kan door individuele burgers, bedrijven maar ook overheden worden uitgevoerd.
VU Amsterdam, maandag 15 juni 2015
Special Issue 'The governance of adaptation to climate change: a European comparative perspective' released
In: Journal of Water and Climate Change, 2015, issue 06-1 by the Governance of Adaptation theme of Knowledge for Climate. All articles have been peer reviewed.
Kennis voor Klimaat, maandag 13 april 2015
Onderzoekers leggen verband tussen klimaatverandering en voedselveiligheid
Klimaatverandering kan op diverse manieren invloed hebben op onze voedselveiligheid. Onderzoekers stellen in een Europese studie dat er vaak een relatie is tussen langetermijnveranderingen in temperatuur en neerslag en besmetting van groente en fruit.
Wageningen UR, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, dinsdag 3 maart 2015
Bijeenkomst Kennis maken met nieuwe cursussen Klimaatadaptatie
Hoe bepaal ik de effecten van klimaatverandering op regionaal of op lokaal niveau? In welke mate kunnen we anticiperen op deze klimaatverandering? Welke maatregelen kunnen genomen worden, en hoe weeg ik die af? Hoe zorg ik dat deze maatregelen voldoende bestuurlijke en maatschappelijk steun zullen genieten? Deze vragen staan centraal in twee cursussen over klimaatadaptatie: - een on-line cursus, ontwikkeld door de Open Universiteit/ Kennis voor Klimaat - een cursus en leergang, ontwikkeld door de Natuurlijke Alliantie
maandag 9 februari 2015
Een klimaatadaptief Nederland: Sneller, makkelijker, goedkoper. Hoe vergroten wij de innovatiecapaciteit in klimaatadaptatie?
Dit eindrapport is een verzameling van analyses, uitdagingen en ideeën waarmee een zo concreet mogelijke voorzet is gegeven richting alle stakeholders en domeinen om hun innovatiecapaciteit te vergroten. Voor innovatie bestaat helaas geen standaard aanpak. Het is een zeer iteratief en ondernemend proces, waarin het continu testen van aannames en het maken van ontwikkelstappen belangrijke elementen zijn. Het is een proces van vallen en opstaan. De overkoepelende conclusie van dit rapport luidt: laten we morgen beginnen met doen en leren van dit proces.
KvK project PBL06 / Wetters, A., Meyer zu Schlochtern, A. Ong, T. en Kapteyn, M, maandag 26 januari 2015
Investeren in klimaat goed voor de economie
Duurzame economische groei en vermindering van de risico’s van klimaatverandering staan elkaar niet in de weg. Deze conclusie onderstreepte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bij de presentatie van het internationale onderzoeksrapport Better Growth, Better Climate. Op een ondernemersbijeenkomst van VNO-NCW werden de conclusies van het rapport toegelicht door Felipe Calderon, voormalig president van Mexico en nu voorzitter van de Global Commission on the Economy and Climate.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dinsdag 20 januari 2015
Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers
Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkelde kaarten zijn een belangrijke basis voor de langetermijnvisie van het waterschap Vallei en Veluwe. Deze visie is vervolgens verder ingevuld op gemeentelijk niveau (cases Amersfoort en Ederveen) en regio niveau (regio Food Valley).
Kennis voor Klimaat, dinsdag 30 december 2014
KvK Thema 7 Governance nieuwsbrief december 2014
Thema 7 Newsletter (#8) Governance of Climate Adaption (2014). Nummer 8, december 2014.
KvK Thema 7, vrijdag 19 december 2014
Public and private responsibilities for climate adaptation, a legal-administrative analysis and a first assessment
In this research project the legal responsibilities for adaptation were systematically identified and assessed in a number of critical and vulnerable sectors. The assessment was based on the criteria of completeness, transparency, legitimacy, and expected effectiveness.
KfC project PBL07 / Runhaar, H., Gilissen, H.K., Uittenbroek, C., Mees, H., Rijswick, van, M., Gerretsen, A. , maandag 1 december 2014
Paper: Citizen science in hydrology and waterresources: opportunities for knowledge generation, ecosystem service management, and sustainable development
Buytaert, W., Zulkafli, Z., Grainger, S., Acosta, L., Alemie, T.C., Bastiaensen, J., De Bièvre, B., Bhusal, J., Clark, J., Dewulf, A., Foggin, M., Hannah, D.M., Hergarten, C., Isaeva, A., Karpouzoglou, T., Pandeya, B., Paudel, D., Sharma, K., Steenhuis, T., Tilahun, S., Van Hecken, G. & Zhumanova, M. (2014). Citizen science in hydrology and waterresources: opportunities for knowledge generation, ecosystem service management, and sustainable development. Frontiers in Earth Science, 2(26): 1-21.
Buytaert, W., et al. in Frontiers in Earth Science, donderdag 30 oktober 2014