Nieuwsarchief

Final report Climate Proof Cities 2010-2014
Knowledge for Climate Theme 4 Final report Climate Proof Cities 2010-2014. KfC 129/2014.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., dinsdag 24 maart 2015
Nieuwe methode om hittestress in steden te managen
Tot op heden was er geen goede methode om de effecten van het Urban Heat Island-effect in steden in kaart te brengen. De leerstoel Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen University heeft samen met het adviesbureau Witteveen+Bos en het KNMI een methode ontwikkeld om de risico’s van hittegolven tot op wijkniveau inzichtelijk te maken. Dat opent voor het eerst de weg naar gerichte lokale maatregelen.
Wageningen University Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit, maandag 23 maart 2015
AMS: Amsterdam krijgt Living Lab voor circulaire stad
Steden gebruiken wereldwijd maar liefst 75% van de natuurlijke hulpbronnen en zijn goed voor de emissie van 60-80% van alle broeikasgassen. De transitie naar een circulaire inrichting van steden wordt dan ook steeds urgenter. Binnen deze context heeft Amsterdam de nieuwe werk- en woonwijk Buiksloterham (in Amsterdam-Noord) aangewezen als proeftuin ('Living Lab') voor circulaire gebiedsontwikkeling.
Wageningen UR, donderdag 5 maart 2015
Boek: 'Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta'
Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke aanpak in complexe stedelijke deltagbieden. Het is het resultaat van het onderzoeksproject Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) is uitgevoerd als onderdeel van het NWO programma Urban Regions in the Delta.
VerDus projectsite IPDD, donderdag 19 februari 2015
Lancering nieuwe call Urbanising Deltas of the World
Het NWO onderzoek en innovatieprogramma Urbanising Deltas of the World (UDW) heeft een nieuwe call for proposals t.w.v. €3M uitgebracht met een focus op uitdagingen voor het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. UDW nodigt geïnteresseerde partijen uit om een voorlopig voorstel in te dienen: de deadline voor indiening is 16 maart 2015. U hoeft hiervoor niet eerder een expression of interest te hebben ingediend.
NWO, woensdag 14 januari 2015
Defense thesis on Rainstorm damage to building structure and content
Thesis M.H. Spekkers
TU Delft, maandag 5 januari 2015
Climate Proof Cities - Factsheet Klimaatbestendige wijken
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op de arbeidsproductiviteit, en leidt dit tot economische schade.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., vrijdag 31 oktober 2014
Climate Proof Cities - Factsheet Klimaatbestendige woningen
Gebouwen kunnen de blootstelling aan hitte zowel doen afnemen als toenemen. Onderzoek gebaseerd op de KNMI’06 klimaatscenario’s toont aan dat oververhitting binnenshuis bij klimaatverandering vaker zal voorkomen en langer zal duren in een groter deel van de Nederlandse woningen.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., vrijdag 31 oktober 2014
Climate Proof Cities - Factsheet Waterrobuuste steden
Het hoge percentage verharding in de stad gecombineerd met de toenemende kans op extreme neerslag kan leiden tot grotere materiële en financiële schade door wateroverlast.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R. , vrijdag 31 oktober 2014
Climate Proof Cities - Factsheet Hittestress
Boven een bepaalde waarde kunnen hoge temperaturen leiden tot hittestress, afhankelijk van omgevings- en persoonlijke omstandigheden. Deze hittestress kan leiden tot een verminderd thermisch comfort, slaapverstoring, gedragsverandering (grotere agressie) en verminderde arbeidsproductiviteit.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., vrijdag 31 oktober 2014