Nieuwsarchief

Special Issue: Adapting Flood Risk Management in a Changing Global Environment
Special Issue, published in the Journal of Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2015, Volume 20, Issue 6, by theme 1: Climate Proof Flood Risk Management of Knowledge for Climate.
Frans Klijn, Bruno Merz, Edmund C. Penning-Rowsell, Zbigniew W. Kundzewicz, woensdag 12 augustus 2015
Kans op overstroming? Een goede voorbereiding helpt!
Een mogelijke overstroming van een woongebied blijkt bij bewoners niet alleen een zekere mate van angst en bezorgdheid op te roepen, maar ook een gevoel van verantwoordelijkheid, dat belangrijk is voor preventief gedrag.
Vrije Universiteit Amsterdam, dinsdag 19 mei 2015
Afsluitdijk: icoon en internationaal visitekaartje Nederlandse waterbouwkunde
De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, moet de dijk worden versterkt. Er komen nieuwe keersluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat.
Rijksoverheid, dinsdag 12 mei 2015
Wetenschappers brengen wereldwijde overstromingsrisico's in kaart
Overstromingen door rivieren zullen in de toekomst een toenemend aantal mensen treffen en steeds grotere economische schade tot gevolg hebben. Dit is het gevolg van zowel klimaatverandering als toenemende economische ontwikkeling. Dat blijkt uit de allereerste publiek beschikbare analyse van wereldwijde overstromingsrisico's.
Universiteit Utrecht, vrijdag 6 maart 2015
Twintig jaar na het Hoge Water: nieuwe ideëen en maatregelen
Aline te Linden van Twynstra Gudde aan het woord in een uitzending van Omroep Gelderland over maatregelen voor waterberging in de grote rivieren, 20 jaar na het hoge water in het rivierengebied. De publicatie Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen kwam daarbij aan de orde. Bekijk de uitzending op 9 min 38.
Omroep Gederland, vrijdag 30 januari 2015
Oeverwal Gendtse Waard: Hoog en droog naast de rivier
Binnen het programma WaalWeelde – 80 km Waaloever waar allerlei projecten worden ontwikkeld – is deelproject Gendtse Waard exemplarisch voor de integrale aanpak die hier wordt voorgestaan. Met de provincie Gelderland als regisseur en ‘publieke ontwikkelaar’ en DLG en gemeente Lingewaard als partners worden programma’s rond wonen, nieuwe natuur en recreatie verknoopt. Verrommeld vastgoed ruimt daarvoor het veld. Binnenkort start het vergunningentraject en wordt het (beperkte) woonprogramma in de markt gezet. De reacties vanuit de bevolking zijn overwegend positief.
Gebiedsontwikkeling.nu, woensdag 28 januari 2015
Onderzoek naar nieuw perspectief op waterbeheer
In het waterbeheer moet veel meer aandacht komen voor robuustheid van gebieden voor overstromingen en droogte. Een robuust systeem houdt in dat we beter met extremen om kunnen gaan. Hoge rivierafvoeren en langdurige droogte zullen door klimaatverandering vaker optreden en steeds meer schade aanrichten. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Marjolein Mens, onderzoeker bij Deltares die op 29 januari bij de Universiteit Twente promoveert op haar studie over systeemrobuustheid in het waterbeheer.
Deltares, maandag 26 januari 2015
Dijkversterking in Noord-Holland biedt kansen voor natuur, biodiversiteit en recreatie
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de dijk langs het Markermeer tussen Amsterdam en Hoorn versterken. In totaal zal 33 km van de 47,7 km dijklengte worden versterkt.
IPO, maandag 26 januari 2015
Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen
Eindrapport VWC05 project.
Eline Bötger, Aline te Linde / Twynstra Gudde, donderdag 18 december 2014
Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie, hotspot Waddenzee
Nederlandstalige samenvatting van het rapport Natural solutions to cope with accelerated sea level rise in the Wadden Sea region. Eindrapport Hotspot Waddenzee (KfC 132/2014, ISBN EAN 978-94-92100-02-3).
Gerrit Baarse , dinsdag 16 december 2014