Nieuwsarchief

Lekenpraatje Diana Katschnig - Zouttolerantie zeekraal opmaat voor zoutlandbouw
Diana Katschnig beschrijft een aantal mechanismen die bijdragen aan de zouttolerantie van halofyten (zouttolerante planten) van planten binnen de soort zeekraal (Salicornia species). Zij onderzocht welke functie genen hebben in de zouttolerantie van deze soort zeekraal. Deze kennis van de mechanismen die ervoor zorgen dat zeekraal zo zouttolerant is, geeft aanknopingspunten om andere gewassen ook zouttoleranter te maken. Het groeioptimum van langarige zeekraal ligt op 300 millimolair (mM) natirumchloride (NaCl), dat is 60% van de zoutconcentratie van zeewater (500 mM NaCl). Langarige zeekraal gebruikt natriumchloride voor de osmotische adaptatie aan zout. Katschnig promoveerde 4 juni 2015 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
VU Amsterdam / Youtube, dinsdag 9 juni 2015
Verzilte landbouwgrond weer bruikbaar dankzij zeekraal
We moeten meer zouttolerante gewassen als zeekraal, quinoa en zeebiet gaan verbouwen, betoogt VU promovenda Diana Katschnig. Zij werd geïnterviewd voor het NPO Programma Kennis van Nu. Haar onderzoek werd mede gefinancierd door Kennis voor Klimaat.
NPO programma Kennis van nu, vrijdag 5 juni 2015
Onderzoek naar nieuw perspectief op waterbeheer
In het waterbeheer moet veel meer aandacht komen voor robuustheid van gebieden voor overstromingen en droogte. Een robuust systeem houdt in dat we beter met extremen om kunnen gaan. Hoge rivierafvoeren en langdurige droogte zullen door klimaatverandering vaker optreden en steeds meer schade aanrichten. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Marjolein Mens, onderzoeker bij Deltares die op 29 januari bij de Universiteit Twente promoveert op haar studie over systeemrobuustheid in het waterbeheer.
Deltares, maandag 26 januari 2015
GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening
KvK project HSZD3.2 eindrapport in presentatievorm (2014). KvK 151/2014, ISBN EAN 978-94-92100-12-2, 84 p
Oude Essink, G.H.P., van Baaren, E.S., Zuurbier, K.G., Velstra, J., Veraart, J., Brouwer, W., Faneca Sànchez, M., Pauw, P.S., Vreke, J., Schoevers, M., maandag 1 december 2014
Ondergrondse wateropslag: veel kansen, maar ook nog de nodige knelpunten
Overheden en kennisinstellingen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven experimenteren momenteel volop met de tijdelijke, ondergrondse opslag van zoet hemelwater. Dat bleek tijdens het symposium 'Markt voor ondergrondse wateropslag,' op 28 oktober.
GroeneRuimte, dinsdag 11 november 2014
Zoetwatervoorziening in het zuidwesten van Nederland: kosten en baten van maatregelen
Alterra-Wageningen UR, Deltares, Bakelse stroom en LEI-Wageningen UR hebben de krachten gebundeld en de €ureyeopener 2.1 ontwikkeld voor het in beeld brengen van verschillende perspectieven voor de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden.
Nieuwsbrief Milieu & Economie, maandag 6 oktober 2014
Vitens zet slimme waterwinput in, in strijd tegen verzilting
Drinkwaterbedrijf Vitens zet een slimme waterput - de Freshkeeper - in om in de toekomst zoet grondwater te kunnen blijven winnen in Friesland. De slimme waterput is een project van Vitens, KWR en Koninklijke BAM Groep. De put is vrijdag 3 oktober officieel geopend.
KWR Watercycle Research Institute, donderdag 2 oktober 2014
Prijs voor Salt Water App Deltares
Deltares is derde geworden bij de Climate Adaptation Business Challenge. Het kreeg de prijs voor het project ‘Salt Water APplication’ (SWAPP). In totaal deden er 78 inzendingen uit 28 landen met de wedstrijd mee. Met het geldbedrag dat is gewonnen kan Deltares de app verder ontwikkelen.
Deltares, vrijdag 26 september 2014
Zoet-zouttweedaagse Zeeland: Zoutrisico’s in perspectief. Feiten, fictie en nieuwe inzichten (update: verslag en video)
Tijdens deze tweedaagse brachten de deelnemers onder meer een bezoek aan enkele concrete initiatieven om met zoet en zout water om te gaan, waaronder de Waterbuffer kreekrug infiltratieproef in Serooskerke.
STOWA, donderdag 28 augustus 2014
Bijeenkomst 17-2-2014: Ondergrondse voorraadvorming zoetwater
Op 17 februari jl. is er bij Dunea een bijeenkomst geweest waar gesproken is over grootschalige zoetwaterberging (voorraadvorming) bijvoorbeeld langs de kust.
Stichting Waterbuffer, dinsdag 19 augustus 2014