Agenda

Cursus risico’s klimaatverandering voor infrastructuur

Datum: 20-10-2014 t/m 21-10-2014
Locatie: Delft
Meer informatie: Deltares website

De cursus deelt de kennis en ervaring die is opgedaan in het Europese onderzoeksproject ROADAPT. Dat project levert methoden voor wegbeheerders en eigenaars om vast te stellen wat de effecten van klimaatverandering zijn. Met een risicogestuurde aanpak wordt vervolgens vastgesteld of deze gevolgen acceptabel zijn, en zo nee wat en wanneer er dan aan maatregelen genomen moet worden. Het project levert dus interessante informatie, methoden en technieken op voor wegbeheerders en exploitanten, ingenieurs, aannemers en onderzoekers.

Deltares