International Conference on Transportation System Resilience to Climate Change and Extreme Weather Events: Internationale bijdragen worden zeer op prijs gesteld

In VS is veel aandacht voor weers- en klimaatbestendigheid van infrastructuur, onder andere door orkanen als Sandy die veel schade aanrichten. Daarnaast stijgt de zeespiegel langs de oostkust relatief meer dan bij ons in Nederland, met alle problemen van dien. Er is veel kennis aanwezig en ontwikkeld op dit vlak in de VS, en er lopen meerdere lijnen tussen de VS en Nederland voor het uitwisselen van die kennis.

In september organiseert TRB de ‘International Conference on Transportation System Resilience to Climate Change and Extreme Weather Events’. Internationale bijdragen worden zeer op prijs gesteld en daarom de uitnodiging om een presentatie te geven op de conferentie. In de bijgaand flyer is de praktische informatie hierover opgenomen

TRB is een van de zes hoofddivisies van de National Research Council in de VS. De TRB is gericht op innovatie van en vooruitgang in transport/infrastructuur door onderzoek. Meer informatie op deze website en flyer.

info: Kees van Muiswinkel, Rijkswaterstaat (kees.van.muiswinkel(at)rws.nl)

TRB, vrijdag 23 januari 2015