Agenda

Bijeenkomst Kennis maken met nieuwe cursussen Klimaatadaptatie

Datum: 15-04-2015
Tijd: 14:00 - 17:00
Locatie: Studiecentrum van de Open Universiteit, Vondellaan 202, Utrecht

Hoe bepaal ik de effecten van klimaatverandering op regionaal of op lokaal niveau? In welke mate kunnen we anticiperen op deze klimaatverandering? Welke maatregelen kunnen genomen worden, en hoe weeg ik die af? Hoe zorg ik dat deze maatregelen voldoende bestuurlijke en maatschappelijk steun zullen genieten?

Deze vragen staan centraal in twee cursussen over klimaatadaptatie:

  • een on-line cursus, ontwikkeld door de Open Universiteit/ Kennis voor Klimaat 
  • een cursus en leergang, ontwikkeld door de Natuurlijke Alliantie

De lesprogramma’s zijn ontwikkeld op basis van de laatste kennis over klimaatadaptatie onder andere uit Kennis voor Klimaat (Climate Proof Cities) en op basis van ervaring die tot nu toe is opgedaan bij het toepassen van ruimtelijke adaptatie in de praktijk. Het materiaal wordt online en vrij beschikbaar gesteld.

 Bent u docent in het HBO, WO of postacademisch onderwijs zoals bij een bestuursacademie? Geeft u les over thema’s op het snijvlak van water, milieu, en ruimtelijke ordening? Vindt u dat uw cursisten beter voorbereid moeten zijn op de uitdagingen die klimaatverandering biedt?

 Of wilt u meer weten over beschikbare les- en informatiemateriaal om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan binnen uw gemeente, waterschap of provincie? Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om daarin te worden ondersteund door experts?

 Dan is dit uw kans. Kom op 15 april naar Utrecht, waar u in één middag kennis kunt maken met twee nieuwe cursussen op het vlak van klimaatverandering en adaptatie. Beide cursussen richten zich op de Nederlandse praktijk, en beiden bieden handvatten voor beleidsmakers op het regionale en lokale niveau. Ze kunnen worden ingepast in eigen lopende plantrajecten en zijn tevens geschikt voor gebruik in de laatste jaargangen van Bachelorprogramma’s en op Masterniveau.

Naast de introductie van de cursussen zullen we u ook in interactieve sessies kennis laten maken met het ontwikkelde materiaal. Graag gebruiken we uw feedback om de cursussen te verbeteren.
 
Bent u geïnteresseerd om te komen, geeft u zich dan per mail op voor 7 april bij f.de.pater(at)programmabureauklimaat.nl. We vragen u vriendelijk naast uw naam ook uw functie en instantie aan te geven. 

Meer informatie in deze flyer (pdf)