Agenda

Promotie Tessa Eikelboom: Besluitvorming klimaatverandering en duurzaamheid verbeterd

Datum: 24-06-2015
Locatie: VU Amsterdam

Tessa Eikelboom verbeterde in haar promotieonderzoek de toepassingsmogelijkheden van interactieve beleidsinstrumenten om zo het ruimtelijke planningsproces inzichtelijker en daardoor effectiever te maken. Dit helpt bij besluitvorming waarbij klimaatverandering en duurzaamheid in het spel zijn, waardoor schaalinteracties – regionaal versus mondiaal – en onzekerheden over de mate van verandering onder andere worden meegewogen.  Besluitvormers kunnen met deze beleidsinstrumenten aanpassing op de te verwachten effecten van klimaatverandering inbouwen. Deze adaptatie kan door individuele burgers, bedrijven maar ook overheden worden uitgevoerd.

Lees verder op de VU site.

VU Amsterdam