Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

kennisportaalweb.JPG

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land moeten we onze steden en dorpen inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we kansen benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt. We kunnen het bebouwde gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Alle kennis en ervaring op dit gebied komt samen op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Het portaal bevat een handreiking, hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden, bibliotheken en nieuwsberichten.

Handreiking Ruimtelijke Adaptatie
De handreiking Ruimtelijke Adaptatie biedt hulp bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van uw gebied. U kunt de handreiking inzetten bij uw analyses (Weten), het formuleren van uw doelstellingen en strategie (Willen) en het borgen in, en realiseren van beleid (Werken). U kunt u op het Kennisportaal ook laten inspireren door de vele anderen die u al voor gingen.

Hulpmiddelen
Een selectie van hulpmiddelen kunt u gebruiken om zelf aan de slag te gaan. Voor het kennisportaal zijn speciaal ontwikkeld: een handreiking stresstest, een handboek proeftuinen en een handboek meekoppelen.

Praktijkvoorbeelden
Wat speelt er bij mij in de buurt? Hoe hebben anderen het aangepakt? Welke partijen zijn actief bezig met ruimtelijke adaptatie? Kijk op de kaart!

Bibliotheken
Meerdere bibliotheken over klimaat en water in Nederland in één oogopslag.

Doe mee
Op het Kennisportaal delen partijen hun ervaringen met de handreiking. Doe ook mee en deel úw ervaring op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

Voor wie?
Met de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie werken we toe naar een samenhangende aanpak van water, klimaat en ruimte. Alle partijen – op lokaal en regionaal niveau – spelen daarin een rol en worden opgeroepen om vanaf nú met deze aanpak aan de slag te gaan. Het Kennisportaal en de daarin opgenomen handreiking Ruimtelijke Adaptatie bieden hiervoor concrete handvatten. Het portaal biedt tal van tips voor gemeenten, waterschappen, provincies, het rijk en bedrijven.

Stichting KAS, dinsdag 7 oktober 2014