Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS)

Klimaatverandering biedt niet alleen bedreigingen voor Nederland - het biedt ook interessante kansen voor vernieuwing en innovatie. Een regionale adaptatiestrategie kan bijdragen aan het creëren van voorwaarden voor economische groei en kwaliteit van leven.

Acht Nederlandse regio's (hotspots) hebben onder de vlag van Kennis voor Klimaat een proces doorlopen om te komen tot opties voor een regionale adaptatiestrategie (ORAS). Het gaat om de hotspots:


 

 
 Regio Haaglanden


Regio Rotterdam

 


Zuidwestelijke Delta

 
Droge Rurale Gebieden

 


Ondiepe Wateren en Veenweidegebieden

 
Mainport Schiphol

 


Waddenzee

  
                   Grote Rivieren

Elke hotspot is uniek en de wijze van bestuur verschilt, waardoor een 'one size fits all'-aanpak ongewenst is. Voor het vervolgtraject koos elke hotspot daarom een eigen koers. Kennis voor Klimaat bood daarbij ondersteuning aan. Hotspot Haaglanden koos er bijvoorbeeld voor om mee te liften op het spoor van ruimtelijke ordening en in te zetten op experimenten met proeftuinen. De regio Rotterdam organiseerde workshops en een bestuurlijke excursie. Daarnaast gingen Haaglanden en Rotterdam nauwer met elkaar samenwerken. Pilots waren belangrijk voor de Zuidwestelijke Delta, evenals inbedding in het Deltaprogramma. In de hotspot Ondiepe Wateren en Veenweidegebieden gingen de partners aan de slag met visieontwikkeling en de hotspot Droge Rurale Gebieden zocht aansluiting bij het Deltaprogramma Hoge Zandgronden.

Meer weten over de ORAS? Lees het rapport met de eerste vijf opties voor de regionale adaptatiestrategieën.