Platteland en klimaatverandering

Het platteland neemt een sleutelpositie in als het gaat om klimaatverandering. Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen zullen vaker voorkomen in de toekomst met een grote impact op het landelijke gebied van Nederland.

foto 1 Omslag Panorama7.png

Daarnaast heeft juist het platteland een grote potentie voor het omgaan met klimaateffecten bijvoorbeeld door water en koolstofdioxide op te slaan, migratie van diersoorten te bevorderen en kansen die klimaatverandering biedt om te zetten in winstgevende concepten.

Regionale Klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden

De ambitie van Haaglanden is om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn. Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met klimaatveranderingen in de toekomst en om nu al de kansen te kunnen benutten die zich aandienen. De RAS is ontwikkeld vanuit de kernwaarden van de regio zoals beschreven in het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020: een vitale innovatieve glastuinbouwsector (Glas), leefbare steden (Stad) en aantrekkelijke en toegankelijke groengebieden en kustzone (Groen). Lees verder.

Multifunctioneel landgebruik

Het Brabantse landelijke gebied is – ondanks haar rurale karakter – een dichtbevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Adaptatiemaatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim leggen op de reeds schaarse ruimte.

Brabantlandbouw.jpg

Eén van de oplossingen voor dit dilemma kan multifunctioneel landgebruik zijn, welke, naast efficiënt landgebruik, ook toegevoegde waarde kan hebben voor welzijn en welvaart in Brabant.

> Lees meer

Handboek veenweide

Het inspirerende boek 'Toekomst Veenweide' nodigt belanghebbenden in het veenweidegebied van Midden-Delfland uit om na te denken over klimaatverandering in hun gebied. Door het ontwikkelen van een aansprekende beeldtaal is het boek voor iedereen toegankelijk, van boer tot bestuurder. Het bijbehorende Werkboek behandelt het proces, de methodiek en achtergrondinformatie.

> Lees meer

Kennis voor Klimaat TV: Blauwalgen

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium Climate Adaptation for Rural Areas werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen om Nederland klimaatbestendig te maken op het gebied van klimaatverandering en het landelijke gebied.
> Meer informatie