Handboek voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën voor de Veenweidegebieden (HSOV3.1)

Het project was gericht op het omkaderen, opstellen en schrijven van een digitale handboek, waarin de huidige stand van zaken staan over 'opties voor regionale adaptatiestrategieën voor klimaatverandering voor Ondiepe Wateren en Veenweidegebieden in Nederland'.

In deze digitale handleiding zijn knelpunten, adaptatie maatregelen, en evaluatie procedures in land- en waterbeheer omschreven op basis van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan in de hotspot zelf en in andere gerelateerde onderzoeksprogramma’s.

Website: www.veenweidegebieden-oras.nl

Website Handboek voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën voor de Veenweidegebieden en ondiepe wateren

Op 20 november vond het Eindsymposium 'Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën in Veenweiden' plaats. Lees daarover meer.
 

webmanual | eindrapport