Regionale adaptatiestrategieën voor de Friese veenweidegebieden (HSOV3.2)

Het doel van dit project was het ontwerpen van regionale adaptatiestrategieën voor klimaatveranderingen in de veenweidegebieden van Friesland, in overeenstemming met de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan voor de lange termijn voor de Provincie en het Waterschap.

De activiteiten omvatten het verzamelen van gegevens over waterstanden, bodemdaling, gebruik van landbouwgrond (inclusief innovatieve benaderingen) en hun toepassingen om:

  1. knelpunten te identificeren
  2. adaptatie- en mitigatiemaatregelen te ontwerpen
  3. de effectiviteit van deze maatregelen te evalueren in termen van haalbaarheid en de kosten- baten aspecten
  4. pakketten van deze maatregelen te samenstellen als opties voor regionale adaptatiestrategieën voor Friesland
     

publicaties|eindrapport