Klimaatverandering als kans voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen (HSZD03)

Ondernemers zijn globaal op de hoogte van klimaatverandering. Maar ondernemers verbinden daaraan nog geen consequenties voor hun bedrijfsvoering. Enerzijds omdat een regionale concrete uitwerking van de gevolgen ontbreekt, anderzijds omdat ze zich onvoldoende bewust zijn van de kansen die klimaatverandering biedt.

De kernvraag in dit onderzoek was: hoe kan specifieke sectorgerichte informatie op basis van het regionale klimaateffectschetsboek en multi-stakeholder sessies een bijdrage leveren aan ondernemers voor de ontwikkeling van adaptatiestrategieën in bedrijfsplannen?  De onderzoeksvragen waren:

  1. Het concretiseren van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de sectoren landbouw, recreatie en toerisme in de regio Zeeuws Vlaanderen en daarmee zorgen voor bewustwording van ondernemers in die sectoren over de bedreigingen en kansen op verschillende termijnen. 
  2. Het ontwikkelen van twee regionale adaptatiestrategieën, één voor de landbouw en één voor recreatie en toerisme, die behalve in Zeeuws Vlaanderen ook bruikbaar zijn in andere regio’s en die elkaar waar mogelijk kunnen versterken. 
  3. Het opsporen, uitwerken en concretiseren van deze handelingsperspectieven en nieuwe kennisarrangementen in (bedrijf)adaptatieplannen, zowel voor de korte- en middellange termijn.

In het najaar van 2013 is dit project afgerond. In het onderzoek zijn specifieke condities van de regio Zeeuws-Vlaanderen uitgewerkt, waardoor er een actueel overzicht is ontstaan van kansen en bedreigingen voor de sectoren landbouw, recreatie en toerisme als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast heeft het onderzoek een vrij helder beeld opgeleverd van de manier waarop ondernemers de problematiek van 'weersextremen' ervaren en wat de mate van urgentie is voor het nemen van maatregelen. Op die manier wordt een globaal inzicht geschetst in de aard van de klimaatopgave voor bedrijven in de regio.

Voor het bepalen van de mate waarin de gevolgen van belang zijn voor de ondernemers, is een eerste verkenning gemaakt naar bedrijfseconomische effecten van weersextremen voor de sectoren. Verwacht wordt dat de resultaten een bijdrage zullen leveren aan het juist inschatten van de urgentie.

eindrapport