Grond voor natuur of voor landbouw?

In het Baakse Beekgebied deed Kennis voor Klimaat onderzoek naar de verwachting wat een eigenaar met zijn land gaat doen. Dit kan leiden tot kansen voor natuurontwikkeling. Het model vor het gebied onderscheidt vier soorten boerenbedrijven: uitbreiders, krimpers, intensiveerders en stabielen. De krimpers zullen hun minst favoriete percelen te koop zetten. De uitbreiders kunnen de koop van deze percelen overwegen. Zo veranderen percelen van eigenaar en van gebruik. Klimaatverandering beïnvloedt deze transacties; verdroging of wateroverlast kan de waarde van een perceel veranderen.

Het model neemt ook economische ontwikkelingen mee. In het Baakse Beekgebied neemt het aantal bedrijven af door schaalvergroting; vee houden neemt toe, akkerbouw neemt af. Daarna komen natuurorganisaties in het model, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij zullen met boeren concurreren over vrijkomende percelen. Al deze kennis helpt om plekken te vinden om nieuwe natuur te realiseren.

Lees verder in een special van Change Magazine.