Onderzoeksthema Klimaatbestendig platteland

Meer zicht op toekomstig grondgebruik

Klimaatverandering heeft effect op het toekomstig grondgebruik in landelijk gebied. Onderzoekers maakten de gevolgen en hoe ze met elkaar samenhangen inzichtelijk. Adri van den Brink, consortiumleider van Klimaatbestendig Platteland (Climate Adaptation for Rural Areas): “We hebben de toekomst dichterbij gebracht.”

Omdat klimaatverandering zich langzaam voltrekt, zou het handig zijn om een kijkje in de toekomst te kunnen nemen. Welke grond is over twintig jaar nog in trek voor landbouw? Hoe zal klimaatverandering de geschiktheid van de grond beïnvloeden? Met de antwoorden op deze vragen kunnen het landbouw- en natuurbeleid alvast inspelen op de toekomst. Het consortium ontwikkelde een nieuw ruimtelijk model, RULEX, waarmee inzicht ontstaat over veranderingen in het grondgebruik als gevolg van transacties tussen grondeigenaren. In de stroomgebieden van de Baakse Beek in Gelderland en de Tungelroyse Beek in Limburg is RULEX ingezet, vertelt consortiumleider Adri van den Brink. Hij vindt het nieuwe model een van de belangrijkste resultaten van zijn consortium, vooral omdat het is toegepast in samenhang met al bestaande ecologische modellen en een nieuw ontwikkeld vegetatiemodel. “Als je weet welke ontwikkelingen zich hoogstwaarschijnlijk zullen voordoen in het grondgebruik, kun je nu al bewuste keuzes maken om ervoor te zorgen dat het gebied hierop is voorbereid.”

Adaptatiemaatregelen
De keten van gekoppelde modellen geeft antwoord op vragen als: hoe ontwikkelen gewasopbrengsten zich en waar vindt schaalvergroting plaats? De partijen die betrokken waren bijhet gebiedsproces rondom de Baakse Beek, vonden die inzichten van grote waarde, zegt Van den Brink. “We hebben als het ware de toekomst dichterbij gebracht.”

De resultaten van het consortium zijn bruikbaar voor alle regionale partijen die zich bezig houden met ruimtelijke veranderingen. Van den Brink: “Van individuele boeren tot en met provinciebestuurders. De uitkomsten van alle onderzoeken zijn uitgewerkt in mogelijke adaptatiemaatregelen, waarbij aangegeven is welke maatregel in welk gebied effectief zal zijn. Ook ogenschijnlijk kleine onderzoeken, zoals dat naar de verdamping van mos, dragen bij aan kennis over toekomstig grondgebruik.”

Lees verder in het maatschappelijke boek deel 3 - Rurale gebieden: Klimaat en natuur en landbouw (pdf)