Projecties en klimaatscenario's

Dat het klimaat verandert is bekend, maar wat is precies de impact op lokale en regionale schaal? Met complexe modellen is het mogelijk om klimaatscenario’s te ontwikkelen zodat we weten wat Nederland te wachten staat en hoe we ons kunnen voorbereiden. Nederland krijgt te maken met meer extreme neerslag, langere perioden van droogte, veranderende windrichtingen en zeespiegelstijging.

voorkant foto hollandse zomerlucht_jannes wiersema.png

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat probeerde van 2007 - 2014 binnen High-quality Climate Projections de onzekerheid in klimaatscenario’s te verkleinen en zo een completer beeld te krijgen van de impact van klimaatverandering in Nederland. Daarnaast ontwikkelde Kennis voor Klimaat Klimaat Services, die op toegankelijke wijze informatie over klimaatverandering en impacts beschikbaar stellen.

Future Weather

Binnen dit project ontwikkelden klimaatonderzoekers van het KNMI unieke hoge resolutie modellen van het Nederlandse klimaat.

Hiermee kun je bijvoorbeeld testen hoe effectief adaptatiemaatregelen zijn, zoals de Maeslantkering bij Rotterdam.

Ook kun je nauwkeurig klimaateffecten bestuderen die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld Schiphol. Door de ligging vlakbij zee heeft Schiphol te maken met bijzondere meteorologische condities die van groot belang zijn voor het functioneren van Schiphol Airport.

Meer lezen

Gebiedsspecifieke projecties

Veranderingen in klimaat en maatschappij vragen om aanpassing van de huidige inrichting van Haaglanden. Dit project heeft de gebiedsspecifieke effecten van klimaatverandering in relatie tot de verwachte sociaal-economische ontwikkelingen onderzocht, zodat de juiste adaptatiestrategieën kunnen worden ingezet. Het project heeft daartoe twee sporen bewandeld:

  1. het verbreden en verdiepen van bestaande inventarisaties van effecten van klimaatverandering
  2. het verbijzonderen van bestaande sociaal-economische scenariostudies

> Lees meer

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium High-quality Climate Projections werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen om hoge resolutie scenario's voor klimaatverandering en impacts in Nederland te ontwikkelen.
> meer informatie