Stadsklimaat

Steden zijn dynamische plekken waar mensen dicht op elkaar samenleven, -wonen en –werken. Steden zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering: overstromingen, droogte en hittegolven. Door het aanpassen van de gebouwen, openbare ruimte en watersystemen blijven de Nederlandse steden prettig om te wonen.

waterplein Marc-Heeman.png

Kennis voor Klimaat heeft van 2007 tot en met 2014 veel onderzoek gedaan naar het thema stadsklimaat, oa in het consortium Climate Proof Cities (CPC). Daarnaast heeft de Stichting CAS het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie ontwikkeld vanuit het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (Deltaprogramma) en Kennis voor Klimaat. Het portaal ondersteunt de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Error; item is niet bekend.

Kennis voor Klimaat TV: Hitte & ouderen

Hittestress in Rotterdam

Hittestress is een serieus probleem dat vaak onderschat wordt. De hitte golf tijdens de zomer van 2003 heeft bijvoorbeeld 1400-2000 hitte-gerelateerde doden veroorzaakt in Nederland. Rotterdam wil zich aanpassen aan klimaatveranderingen. Het verminderen van het Urban Heat Island effect, hittestress en de consequenties hiervan is een onderdeel van deze aanpassing.

hittestress-rotterdam.png

> Lees meer

ORAS Rotterdam

Op 28 november 2013 is het rapport “Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de regio Rotterdam” gelanceerd. Dit vormde de aftrap van een proces waarbij de gemeenten samen gaan werken aan het versterken van de klimaatbestendigheid van deze deltaregio. Lees verder.

Kennis voor Klimaat TV: Stadsklimaat

Zij maakten de kennis

Binnen het consortium Climate Proof Cities werkten onderzoekers en praktijkpartijen samen om Nederlandse steden klimaatbestendig te maken.
> meer informatie