Hittestress in de stad Rotterdam (HSRR05)

Hittestress is een serieus probleem dat vaak onderschat wordt. De hitte golf tijdens de zomer van 2003 heeft bijvoorbeeld 1400-2000 hitte-gerelateerde doden veroorzaakt in Nederland. Rotterdam wil zich aanpassen aan klimaatveranderingen. Het verminderen van het Urban Heat Island effect, hittestress en de consequenties hiervan is een onderdeel van deze aanpassing.

In dit project is het Urban Heat Island effect van Rotterdam geanalyseerd om de omvang, oorzaken, mechanismes en de frequentie van plaatsvinden in het heden en in de toekomst te bepalen. Daarnaast is er berekend wat de implicaties van hitte op energieverbruik, thermisch comfort en volksgezondheid zijn. Deze berekeningen zijn gericht op de meest risicovolle gebieden van de stad en kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, patiënten etc.

Ten slotte zijn er meerdere opties bekeken om het Urban Heat Island effect, hittestress en de consequenties hiervan te verminderen.

    1. Gedragsmetingen (life style adaptation)
    2. Oplossingen op bouwniveau (Bijvoorbeeld energie efficiënt design van gebouwen door middel van oriëntatie, materiaal, constructie etc) 
    3. Oplossingen op stadsniveau. (stedenbouw strategieën: het bouwen van building densities, parken, ponden, kanalen, stadsgroen, etc)

De meest relevante opties en strategieën voor Rotterdam zijn besproken en tevens wordt een aanbeveling betreffend de toepassing van de strategieën in de praktijk gedaan. 

12 juli 2011: Hoeveel last je hebt van een hittegolf hangt niet alleen af van je gevoeligheid voor hitte, maar ook waar je je bevindt. Door hittegolven worden steden zwaarder getroffen dan het omliggende landelijke gebied. Uit dit onderzoek blijkt dat in steden ’s zomers sprake is van een hitte-eilandeffect. Tijdens windstille nachten kan het temperatuurverschil tussen verstedelijkt en landelijk gebied oplopen tot 8 graden Celsius. Lees meer en bekijk het eindrapport.

7 december 2010: De gevoelstemperatuur kan overdag flink verschillen in de diverse Rotterdamse wijken. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het project Hittestress in Rotterdam, die tijdens een beleidsworkshop op 7 -12 zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van de voorlopige resultaten is met de aanwezigen besproken wat Rotterdam met de uitkomsten zou kunnen doen. In elk geval liggen er grote kansen om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed toeven blijft in de stad. Lees meer.
De gevoelstemperatuur kan overdag flink verschillen in de diverse Rotterdamse wijken. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het project Hittestress in Rotterdam, die tijdens een beleidsworkshop op 7 -12 zijn gepresenteerd.

7 juli 2010: Ruimtelijke verdeling en mogelijke oorzaken van het hitte-eiland effect. Dit rapport beschrijft de ruimtelijke verdeling van het stedelijk hitte-eiland effect in Rotterdam en de mogelijke oorzaken. De ruimtelijke verdeling van dat effect is voor zomerse dagen in kaart gebracht op grond van satellietbeelden die overdag genomen zijn. Vastgesteld is dat het oppervlakte hitte-eiland van Rotterdam overdag kan oplopen tot ca. 10 graden. Bekijk dit rapport.

Dit rapport beschrijft de ruimtelijke verdeling van het stedelijk hitte-eiland effect in Rotterdam en de mogelijke oorzaken

Half augustus 2009 was het warm, een paar dagen heet zelfs. Dat kwam goed uit voor een van de Kennis voor Klimaat projecten in Rotterdam. Wageningse onderzoekers trokken er met twee bakfietsen vol meetapparatuur op uit om een beeld te krijgen van het 'urban heat island effect'. De meetronde heeft veel belangstelling gehad in de media. De meetronde heeft veel belangstelling gekregen in de media
publicaties | factsheet