Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven (HSRR07/HSGR08)

Bij het klimaatbestendig maken van woon- en werklocaties zullen overheden meer gaan communiceren over de risico’s van wateroverlast en overstromingen in buitendijks en binnendijks gebied. Om die communicatie in goede banen te leiden, willen overheden weten waar ze op moeten letten als ze met burgers over deze onderwerpen gaan communiceren. Welke factoren hebben invloed op de perceptie en het verantwoordelijkheidsbesef van burgers? Welke kenmerken van situaties en personen liggen ‘gevoelig’? Deze vragen zijn mede van belang voor beleidsontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, adaptief bouwen en zelfredzaamheid. Daarom werd onderzocht hoe burgers reageren op een aantal strategisch gekozen verhaallijnen over deze onderwerpen.

Opleveringen en Resultaten

Onderzoek geeft meer inzicht in communicatie naar bewoners stedelijk buiten- en binnendijks gebied. Maart 2012
Recentelijk is het onderzoek ‘Percepties van burgers over binnen- en buitendijks wonen’, onderdeel van het Nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, afgerond. Het expliciet gebruik van frames en het onderscheid tussen preventie- en promotiemotivatie vormen de belangrijkste nieuwe ingrediënten van dit onderzoek in vergelijking met ander werk op dit gebied.
HSRR07/HSGR08: Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven
Oktober 2010 - Artikel: "Het beheersen van overstromingsrisico’s met een publiek-private verzekering" verschenen in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 8(5): 38-39. Verschillende delen van Nederland zijn geteisterd door hevige regenval. Dit resulteerde in lokale wateroverlast en substantiële schade. Op basis van een studie die is uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringstatistiek verwacht het Verbond van Verzekeraars dat in de toekomst zulke buien en schades vaker zullen plaatsvinden door klimaatverandering. Het beheersen van overstromingsrisico’s met een publiek-private verzekering

Er is een achtergrondkader van ruimtelijk economisch onderzoek geschetst in het eindrapport van een voorbereidend project.


publicaties | factsheet