Kennis voor Klimaat Oogst

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten. Een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaringen die in de afgelopen zijn opgedaan, is in negen fraai vormgegeven boeken weergegeven. Acht boeken over onderzoek naar acht verschillende thema’s en één overkoepelend boek.

In het onderzoek is veel samengewerkt met de praktijk. Co-creatie van kennis was het hart van het onderzoekprogramma. Provincies, waterschappen, gemeenten, en bedrijven hebben de vragen gesteld, die aan de basis van al het onderzoek staan. Doordat in het onderzoek nauw is samengewerkt door wetenschappers en praktijkpartijen, is er maatwerk geleverd. En dat is nodig bij adaptatievraagstukken; immers adaptatie is locatie- en contextgebonden.

Maar er is ook gewerkt aan generieke vraagstukken. Door dit generiek onderzoek te koppelen aan het maatwerkonderzoek zijn taboes doorbroken. Zo heeft het consortium 'Zoetwater voorziening en waterkwaliteit' zelfvoorzienendheid van zoetwater op de beleidskaart gezet en heeft het consortium 'Veiligheid tegen overstromingen' mede het dogma van absolute veiligheid doorbroken. Beide consortia werden getrokken door Deltares.  

Overkoepelend boek in het Nederlands en Engels:

        

 
De boekjes zijn te downloaden via onderstaand overzicht:    
   

  1. Waterveiligheid: Klimaat en Overstroming  
  2. Zoetwatervoorziening en Waterkwaliteit: Klimaat en Zoet water  
  3. Rurale gebieden: Klimaat en Natuur en Landbouw  
  4. Klimaatbestendige stad: Klimaat en de Stad  
  5. Infrastructuur en netwerken: Kimaat en vitale Infrastructuur  
  6. Klimaatprojecties: Toekomstig klimaat  
  7. Governance: Klimaat en Bestuur 
  8. Beleidsondersteunende instrumenten: Instrumenten voor Klimaatbeleid