Doorbraakvrije dijk beperkt aantal slachtoffers

Een overstroming kan niet met 100% zekerheid worden voorkomen. Onderzoek van Kennis voor Klimaat richtte zich op het beperken van mogelijke gevolgen van een overstroming. “Je hebt dijken nodig die ervoor zorgen dat er geen ramp plaats vindt”, zegt Frans Klijn, leider van het Kennis voor Klimaat consortium over waterveiligheid.

Dat is mogelijk met een doorbraakvrije dijk. Deze dijken kunnen niet plotseling en onbeheersbaar doorbreken, met een vloedgolf tot gevolg die het gebied met kracht overstroomt. Wel kan tijdens extreme weersomstandigheden, eens in 1.000 – 10.0001.000 – 10.000 jaar, wat water over de dijk heen komen. Het water loopt dan geleidelijk en voorspelbaar het achterland in, wat evacuatie makkelijker maakt. Hierdoor vallen er minder slachtoffers en blijft de schade beperkt.

Lees verder in de special issue in Change Magazine.