Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw (HSHL08)

In deze polder binnen stadsregio Haaglanden en de gemeente Westland is een innovatieve oplossing voor het realiseren van waterberging onderzocht. Hierbij wordt aangesloten bij het herstructureringsproces en bij een innovatief concept voor waterketensluiting, het zogeheten "4B-concept", waarbij bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd tot gietwater. In deze polder is met de private ondernemers overeengekomen dat een deel van de waterbergingsopgave d.m.v. meervoudig ruimtegebruik wordt opgelost. Een dergelijke oplossing, een kelder onder een kas, is nog niet eerder toegepast.

Het glastuinbouwgebied in het Westland heeft een waterbergingsopgave van ca. 525.000 m3. In de polder Waalblok wordt ca. 45% van de waterbergingsopgave innovatief opgelost. Gezien het sterk dynamische glastuinbouwgebied en de grote opgave zijn er – bij gebleken geschiktheid – kansen voor bredere toepassing. Het was hierbij van belang, dat de leerervaringen m.b.t. alle relevante aspecten – technisch, procesmatig, juridisch en financieel – zijn gemonitord, gedeeld en verspreid, en dat de kelder als demonstratieproject toegankelijk is voor belanghebbenden.

Opleveringen en resultaten

Het eindrapport van het HSHL08 project
Verhoeven, G., Leeuwen, E. van, Klaveren, E. van, Es, M. van, Schmidt, R., Mulken, N. van, Warmerdam, M., Brans, E.H.P, Geerdink, J.H., Mehilal, M.S. and Snijders-Storm, E.J. (2010). Geborgen water, Praktijkhandleiding Waterbergingskelder Waalblok, KvK rapportnummer: KvK/035/2011, ISBN/EAN: 9789490070403.

Geborgen water, Praktijkhandleiding Waterbergingskelder Waalblok
Het rapport Operationele sturing bergingskelder Waalblok
Verhoeven, G., Leeuwen, E van (2010). Operationele sturing bergingskelder Waalblok.
Operationele sturing bergingskelder Waalblok
Het rapport Monitoring realisatie en beheer bergingskelder Waalblok
Klaveren, E. van, (2010). Monitoring realisatie en beheer bergingskelder Waalblok.
Monitoring realisatie en beheer bergingskelder Waalblok

Het rapport Communicatiestrategie Waalblok
Es, M. van (2010). Communicatiestrategie Waalblok.

Communicatiestrategie Waalblok
Het rapport Juridisch onderzoek vasthouden en bergen
Brans, E.H.P., Geerdink, J.H., Mehilal, M.S. and Snijders-Storm, E.J. (2010). Juridisch onderzoek vasthouden en bergen.
Juridisch onderzoek vasthouden en bergen
Het persbericht Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen
Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen. Persbericht verstuurd op 7 april 2011 van Hoogheemraadschap van Delfland, mede namens tuinders uit het Waalblok, LTO Glaskracht, gemeente Westland, Waterkader Haaglanden en Kennis voor Klimaat.
Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen

 publicaties | factsheet | eindrapport