Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar? (HSOV1b)

Oppervlaktewater vormt een een karakteristieke omgeving voor de lage delta waarin Nederland zich bevindt. Over de laatste decennia zijn deze ernstig beïnvloed door een overschot van nutriënten, wat heeft geleid tot massale bloei van kroos, algen of cyanobacterieën. Grootschalige investeringen zijn gedaan om deze situatie te verbeteren. Nu de kwaliteit weer verbetert bedreigt klimaatverandering de waterkwaliteit en ecologische staat van het water.

Klimaatverandering heeft ingewikkelde invloed op het aquatische ecosysteem. Door middel van statistische analyse van enkele grote Nederlandse datasets poogt dit project inzicht te krijgen in de achtergrond en schaal van nu al zichtbare en verwachte impact van klimaatverandering. Er is gekeken naar de impact op waterkwaliteit en aquatische ecologie en de implicaties voor bet bereiken van verschillende beleidsdoelen. Verder zijn mogelijke beleidsmaatregelen die de waterkwaliteit verbeteren uitgelicht. Een van de verwachte gevolgen van klimaatverandering is een toename in voorkomen en intentie van bloeien van de potentieel toxische cyanobacterie. Er is momenteel een groot gebrek aan informatie over het voorkomen van de cyanobacterie in Nederlandse oppervlaktewateren. Om die reden is er een toxische analyse en een uitgebreid veldonderzoek gedaan.

Activiteiten en presentaties

STOWA publicatie 2011: Een frisse blik op warmer water
Sarian Kosten (WU) (eindredactie van Bert-Jan van Weeren). Een frisse blik op warmer water; Over de invloed van klimaat verandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan. Het boek geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van hun taken.
STOWA publicatie
6 april 2010: Dissertation Sarian Kosten (Wageningen UR): Potential climate effects from carbon emissions of shallow lakes. There is concern that a warmer climate may boost carbon emissions from lakes and promote the chance that they lose their vegetation and become dominated by phytoplankton or cyanobacteria.  Sarian Kosten
Sarian Kosten (Wageningen UR) heeft op 28 januari 2010 een presentatie gehouden over de invloed van het klimaat op de eutrofiëring van het oppervlakte water, onderdeel van de KvK Hotspot Ondiepe wateren en Veenweidegebieden. Deze presentatie was op video opgenomen maar is niet meer beschikbaar. Sarian Kosten presenteert de invloed van het klimaat op de eutrofiëring 
Sarian Kosten (Wageningen UR) heeft op 1 december 2009 een interview gegeven over het onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op de waterkwaliteit in meren in het VPRO programma Noorderlicht (niet meer beschikbaar). Noorderlicht uitzending

Om het effect van temperatuurstijging op de waterkwaliteit van meren te onderzoeken reisde aquatisch ecoloog Sarian Kosten bijna twee jaar lang met ze met een pick-uptruck door Zuid-Amerika. Een reportage in de uitzending van van Teleac Hoe?Zo! Radio van 3 februari 2009.

Uitzending Hoe?Zo!

publicaties | factsheet