Waterbuffer

Nederland krijg te maken met een stijgende zeespiegel, watertekort en een zouter wordende bodem. Het opslaan van wateroverschot zorgt voor een waterbuffer in tijden van droogte. Een slimme oplossing voor opvang van water in een gebied met weinig open ruimte, is het bergen van water op onverwachte plekken: onder de kassen. Maar het huidige generieke beleid, dat voornamelijk op het hoofd- en regionale watersysteem is gericht, bestrijdt deze problemen niet optimaal.

Op 23 oktober 2012 is de Stichting Waterbuffer opgericht om de toepassingsmogelijkheden van ondergrondse opslag van zoet water als een duurzame aanvulling of vervanging van de bestaande watervoorziening op bedrijfs- en/of gebiedsniveau te bevorderen en dit onderwerp op de politiek-bestuurlijke agenda te zetten.

Een aantal projecten zijn inmiddels opgestart, zoals de Freshmaker en de Kreekrug Infiltratieproef.