Voorbeeldproject Freshmaker

Een consortium bestaande uit KWR Water Research Institute (KWR), Meeuwse Handelsonderneming en ZLTO werken binnen het GO-FRESH project aan de 'Freshmaker'. De pilot vindt plaats bij fruitteler Rijk-Boonman op een kreekrug in Ovezande, Zeeland. In het voorjaar van 2013 is begonnen met infiltreren.

Dit horizontaal geboorde putten systeem is een nieuw en innovatief concept, waar uitvoeringstechnisch nog nauwelijks ervaring mee is. Door middel van een horizontale buis van 70 meter lengte wordt op 6 meter diepte zoet oppervlaktewater in een al bestaande zoetwaterlens geïnfiltreerd. De zoetwaterlens drijft op zout grondwater, dat in dit gebied tot dicht bij het maaiveld ligt. Het geïnfiltreerde zoete water is afkomstig uit een nabije sloot die een gedeelte van het jaar (winter en lente) zoet is.

Door een onderliggende buis wordt er op 14,5 meter diepte zout water onttrokken, zodat het zoete water de ruimte krijgt om te infiltreren. Dit zorgt er voor dat er geen mengzone is tussen injectiewater en oorspronkelijk grondwater, waardoor het terugwinrendement op 100% kan komen te liggen en de zoetwaterlens optimaal wordt vergroot. Door de huidige kreekrug met 4000 m3 te vergroten wordt verwacht aan de volledige watervraag van de fruitteler, bestaande uit vorstbestrijding en bevloeiing.

De Freshmaker zal worden ingepast binnen de totale bedrijfsvoering, waarbij de druppelirrigatie van de fruitteler op het systeem zal worden aangesloten. Het zoute grondwater dat wordt onttrokken wordt geloosd op een nabije (brakke) sloot.

Het GO-FRESH project onderzoekt de potentie van ondergrondse zoet water berging. Door middel van pilots wordt er kennis opgedaan op geohydrologisch, uitvoeringstechnisch, sociaal-economisch en beleidsmatig gebied.

Deltares, Alterra Wageningen UR, Acacia Water, Hogeschool Zeeland en KWR werken als kennisinstituten samen aan de verschillende aspecten van ondergrondse wateropslag in de Zuidwestelijke Delta. De cofinanciering binnen dit project komt van onder meer Meeuwse Handelsonderneming Goes, Bos Grijpskerke, STOWA, Productschap Tuinbouw, Provincie Zeeland, ZLTO, gemeente Schouwen-Duiveland en de Waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen.

Lees verder op de Waterbuffer website.