Voorbeeldproject Kreekrug Infitratieproef

Deze methode van ondergrondse waterberging heeft als uitvoerende partijen Deltares en Drainagebedrijf Rutten bij de betrokken tuinder Werner Louwerse en akkerbouwer Johan Sanderse. De pilot wordt uitgevoerd binnen het GO-FRESH project van Kennis voor Klimaat Tranche 3 (Hotspot Zuidwestelijke Delta). In een kreekrug in Serooskerke, Zeeland wordt sinds de lente van 2013 geïnfiltreerd.

De pilot maakt, net als de Freshmaker, gebruik van zoet oppervlaktewater op het moment dat dit beschikbaar is. Wanneer het peil in een nabijgelegen sloot hoog genoeg is, wordt dit met behulp van een overstort doorgeleid naar het perceel. Door middel van peilgestuurde drainage kan overtollig water in de bestaande kreekrug infiltreren. Door de verhoogde grondwaterstand zal de bestaande zoetwaterlens vergroten en naar beneden zakken waarbij het onderliggende zoute grondwater wordt verdrongen.

De zoetwaterlens is in dikte aan het toenemen en zoet water komt via diepdrains (horizontale onttrekking) beschikbaar voor de akkerbouwer en tuinder. Er wordt intensief gemonitord hoeveel water er wordt geïnfiltreerd, hoe het water zich verplaatst en wat voor gevolgen deze infiltratie heeft voor de mengzone onderin de kreekrug. Als er genoeg zoet water gespaard is zal er uiteindelijk meer onttrokken kunnen gaan worden door middel van de horizontale diepdrain.

Lees verder op de Waterbuffer website.